Co różni znajomość języka angielskiego od jazdy na rowerze?

  • today wt, 27 Paź 2020
  • person Aleksandra Gil
  • bar_chart 738 wyświetleń
Wszyscy wiedzą, że język angielski to obecnie jedna z podstawowych umiejętności wymaganych przez pracodawców podczas rekrutacji. Jednak warto też zwrócić uwagę na to, że nie jest to umiejętność, która raz zdobyta, pozostanie z pracownikiem na zawsze. Język obcy, tak samo jak nasze mięśnie, musi być używany oraz świadomie trenowany, aby spełniać wszystkie swoje funkcje.
artykuł sponsorowany

Co o znajomości języka mówi certyfikat?

W wielu CV można znaleźć zapis o uzyskaniu przez kandydata certyfikatu językowego na określonym poziomie, którym potwierdza swoją znajomość języka angielskiego. Na ile wiarygodna jest taka informacja? Na pewno warto spojrzeć na to, kiedy kandydat podszedł do egzaminu – na przestrzeni lat umiejętność posługiwania się językiem obcym może zarówno znacznie się poprawić, jak i pogorszyć. Na certyfikacie często znajduje się również informacja, jakie wyniki uzyskał kandydat z poszczególnych części egzaminu – specyfika danej pracy może decydować, czy nacisk powinien być położony na wyższe wyniki z umiejętności produktywnych, takich jak pisanie lub mówienie, czy na danym stanowisku wystarczy pracownikowi bierna, receptywna znajomość języka, obejmująca czytanie ze zrozumieniem oraz rozumienie ze słuchu.

Dlaczego i po co audyt językowy?

W jaki sposób faktycznie można zweryfikować znajomość języka angielskiego wśród pracowników, także tych posługujących się różnymi certyfikatami na zróżnicowanych poziomach? Z pomocą przychodzi tutaj narzędzie audytu językowego – ujednoliconego testu poziomującego, który da nam obraz rzeczywistych umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Na rynku obecnie dostępnych jest wiele takich rozwiązań, jednak przy wyborze odpowiedniego narzędzia należy kierować się kilkoma ważnymi elementami, które pomogą określić skuteczność i wiarygodność danego testu. Każdy test powinien kierować się obiektywnymi kryteriami oceniania oraz odnosić się do międzynarodowych standardów oceny znajomości języka obcego.
Większość certyfikatów dostępnych w Polsce prezentuje wynik końcowy kandydata jako jeden z poziomów na skali CEFR, czyli Common European Framework of References of Langauges – Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Na podstawie tej skali można uzyskać poziom od A1, co oznacza początkującego użytkownika języka obcego, do C2, czyli poziomu biegłości językowej. Instytucje egzaminacyjne publikują czasami także na swoich stronach prace badawcze, w których eksperci w zakresie oceny znajomości języka analizują systemy oceniania w poszczególnych testach. Takie publikacje pomagają zrozumieć kryteria oceniania oraz to, jak prezentowany jest końcowy wynik.

Egzamin a test

Wybierając test odpowiedni do przeprowadzenia audytu językowego warto też zwrócić uwagę na to, czy jest to egzamin na wyznaczonym poziomie czy test diagnostyczny. To, że kandydat nie zda egzaminu na poziomie B2, tak naprawdę daje nam jedynie informację, iż jest on poniżej poziomu B2 – wciąż jednak nie wiemy, jaki poziom reprezentuje. Trudnością może być także dobór odpowiedniego egzaminu dla danej grupy pracowników – wówczas osoba koordynująca audyt musi być odpowiedzialna za wstępną ocenę ich znajomości języka. Test diagnostyczny pozwala uniknąć takiej sytuacji – przy wykorzystaniu tego narzędzia, wszyscy pracownicy podchodzą do tego samego testu i rozwiązują zadania o rosnącym poziomie trudności, a otrzymany przez nich wynik końcowy określa ich poziom umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Każdy zdający otrzymuje certyfikat, a pracodawca ma możliwość uzyskania obiektywnego raportu o poziomie umiejętności pracowników.

Gdzie, kiedy i jak?

Obecne czasy pokazały jeszcze jedną, bardzo ważną cechę narzędzia skutecznego w biznesie, jakim jest jego dostępność. Dobrze jest sprawdzić wcześniej, czy wybierany do przeprowadzenia audytu językowego test posiada wersję komputerową oraz czy może zostać uruchomiony jedynie w aplikacji, na komputerze służbowym, czy też pracownicy mogą uzyskać do niego dostęp pracując zdalnie. Przy zdecydowaniu się na taki tryb pracy i audytu językowego, można również wcześniej zasięgnąć informacji, ile czasu test jest dostępny dla użytkownika – pracownicy cenią sobie elastyczność pracy z domu i chętniej podejdą do testu w dogodnym dla siebie momencie. Częścią systemu motywacji może być także krótki czas oczekiwania na wyniki, który oferują niektóre instytucje egzaminacyjne.

Trening na wzmocnienie języka angielskiego

Wyniki audytu językowego mogą pokazać, że używanie języka angielskiego po dłuższej przerwie jest trudniejsze niż powrót na rower po kilku latach. O ile jazdy na rowerze podobno się nie zapomina, to zdolność porozumiewania się w języku obcym wymaga stałej praktyki i rozwoju. Jednak znając już poziom językowy swoich pracowników, pracodawca może zdecydować się na wprowadzenie szkoleń oraz kursów językowych, dzięki którym nie tylko utrzymają osiągnięty poziom, lecz udoskonalą także swoje umiejętności. Przeprowadzenie audytu językowego pozwala na precyzyjne dopasowanie poziomu kursów oraz określenie celów, do których pracownicy mogą dążyć. Odpowiednio dobrane szkolenia z języka angielskiego pomagają utrwalić wcześniej zdobytą wiedzę, rozwinąć nowe umiejętności, rozszerzyć słownictwo, a także umocnić pewność siebie w porozumiewaniu się z innymi użytkownikami języka obcego. Gdy wyniki wybranego przez nas testu dadzą nam wgląd w ocenę poszczególnych umiejętności, zawartość kursu może także być skrojona dokładnie do potrzeb pracowników i skupiona na rozwijaniu elementów, które podczas audytu wypadły najsłabiej. Audyt językowy jest najbardziej skuteczny, gdy zostaje wprowadzony jako regularny element strategii rozwoju umiejętności posługiwania się językiem angielskim wśród pracowników. Przed rozpoczęciem kursu daje on informację o punkcie wyjścia, natomiast po zakończeniu szkolenia stanowi wymierny wskaźnik postępu w nauce. Regularna ocena umiejętności połączona z zajęciami nakierowanymi na ich rozwój to solidny trening, dzięki któremu znajomość języka angielskiego, niczym dobrze wyćwiczone mięśnie, będzie się jedynie wzmacniać.

Zapewnij rozwój swoim pracownikom z British Council!

Skontaktuj się z nami na adres [email protected] - British Council działa w Polsce od 1938 roku. Jednym z kluczowych obszarów działania instytucji jest wspieranie i popularyzacja standardów znajomości języka angielskiego w sektorze korporacyjnym, rządowym i edukacyjnym. Mając 80-letnie doświadczenie w zapewnianiu najwyższych standardów nauczania i ewaluacji poziomu znajomości języka angielskiego, British Council organizuje rocznie trzy miliony egzaminów językowych i szkoli w zakresie angielskiego ponad 300 tysięcy osób rocznie w ponad 100 krajach na całym świecie.  
Aleksandra Gil
Exams Business Pursuit Manager w sekcji egzaminacyjnej British Council, składającej się z 14 ośrodków w Polsce. Zajmuje się budowaniem rynku oraz relacji z klientami instytucjonalnymi British Council Polska. Interesuje się marketingiem relacji oraz wykorzystaniem narzędzi social media w działaniach promocyjnych. Jest związana zawodowo z British Council od 2018 roku.

Zobacz podobne

Wszędzie, czyli z domu. Jaki model pracy preferują kandydaci?

Jeszcze rok temu pracodawcy pospiesznie organizowali pracownikom wyprowadzkę z offline do online, a dziś stają już przed kolejnymi wyzwaniami spod znaku „pracy zdalnej”. Co dalej? Wrócimy? Nie wrócimy? Kiedy? Jak odpowiadać na oczekiwania pracowników i kandydatów do pracy, przy jednoczesnym uwzględnieniu długofalowych celów organizacji? Spore wyzwanie, zwłaszcza że jedni postrzegają home office jako idealne rozwiązanie, a drugim brakuje osobistych kontaktów i podpisują się pod stwierdzeniem: „offline is the new luxury”. Pewne jest jednak, że poszukujący zatrudnienia zwracają uwagę na oferowany model pracy, dlatego informacje o nim powinny wybrzmieć już na samym początku rekrutacji – w ogłoszeniu o pracy i podczas wstępnych rozmów.

Zetki szukają pracodawcy… odpowiedzialnego społecznie

Budowanie marki pracodawcy to nie tylko kampanie employer brandingowe. To także – a może przede wszystkim – codzienne, pojedyncze działania, które połączone w całość stają się gwarantem wartości istotnych dla pracowników. W działania te wpisują się także inicjatywy społeczne i akcje charytatywne. Czy to zainteresuje kandydatów reprezentujących najmłodsze pokolenie na rynku pracy? Tak i być może zdziwisz się, jak bardzo.

Tysiące twarzy, setki miraży, czyli przegląd ciekawych działań EB

Słowa Kory Jackowskiej oddają doskonale obraz tego, co na co dzień oglądamy w sieci. Najmłodsze pokolenie – zsieciowane od urodzenia – widziało już naprawdę wiele, dlatego nie tak łatwo je zaskoczyć. Aby skutecznie dotrzeć z przekazem do niego, potrzeba czegoś więcej niż znajomość digital marketingu i narzędzi internetowych. Liczy się kreatywny, ale też „do bólu prawdziwy” pomysł, który bez pompy, patosu i lukru pokaże to, co w życiu zawodowym jest najważniejsze. Niezależnie od tego, czy mowa o dużych projektach rekrutacyjno-wizerunkowych, czy zwykłych, codziennych aktywnościach w social mediach, trendy EB coraz silniej krążą wokół uniwersalnych wartości – otwartości, różnorodności i autentyczności.

Na cyfrowym tropie, czyli gdzie Zetki szukają informacji o pracodawcach?

Zwinnie poruszają się między wieloma aplikacjami, a Internet to ich naturalne środowisko. Zanim wyślą CV albo zgłoszą się do programu stażowego, zrobią w sieci dokładny research na temat pracodawców. I nie ma w tym nic dziwnego, żyjemy równolegle w dwóch światach – online i offline (niekiedy z przewagą online). Jak i gdzie zdobyć uwagę młodego kandydata, który jest permanentnie zalogowany? Skieruj ją w te miejsca, w których poszerzą swoją wiedzę, poznają kulturę organizacji i zobaczą autentyczny obraz marki.